ZYPHO - techniczne pytania i odpowiedzi | Oferta | Ecomax

ZYPHO - techniczne pytania i odpowiedzi


Typowe pytania techniczne     ( P = Pytanie , O = Odpowiedź )


 

P1) Czy należy instalować Zypho w pozycji pochylonej?


O2) Nie! Jednakże pracujemy nad dodatkowym komponentem umożliwiającym pracę z lub bez funkcji syfonu.


 

P2) Czy Zypho pełni funkcje syfonu?

O2) Nie! Jednakże pracujemy nad dodatkowym komponentem umożliwiającym pracę z lub bez funkcji syfonu.


 

P3) Jaki wymiennik ciepła zastosowano w Zypho?

O3) Miedzianą spiralę

Charakterystyka miedzianej rurki: średnica zewnętrzna 12mm, średnica wewnętrzna 10 mm

Charakterystyka spirali: 25 zwojów, średnica zewnętrzna 12mm, średnica wewnętrzna 10 mm


 

P4) Czy spirala jest całkowicie zanurzona w wodzie? W jaki sposób?

O4) Zypho jest wyposażony w zaporę, która zapewnia, że działa on wykorzystując cały przekrój spirali. Zapora pozwala części (ok. 30%) pobieranej wody przepływać dołem (piasek itp.), a reszcie pobranej wody górą.


P5) Jak wygląda konserwacja?

O5)

  • Wyczyścić filtr (średnio raz na dwa tygodnie)
  • Zaaplikować płyn czyszczący (średnio raz na rok). Płyn pozwala oczyścić urządzenie z tłuszczów oraz mydła, które się w nim zbierają podczas ekspolatacji. Pozwala to Zypho odzyskać maksymalną sprawność.

 

P6) Czy Zypho jest kompatybilny ze wszystkimi brodzikami prysznicowymi?

O6) Zawór prysznicowy wbudowany w Zypho jest zgodny z brodzikami z odpływami o średnicy D=90mm. Jednakże możliwa jest instalacja 90° kolanka o średnicy 40mm, które umożliwia instalację innych zaworów (patrz: instrukcja).


 

P7) Czy Zypho można instalować w wannach?

O7) ----------- Tak, w wannach instalację przeprowadza się zgodnie z O6).


 

P8) Jaką ilość ciepła Zypho potrafi przywrócić?

O8) To, ile ciepła zostanie przywrócone przez Zypho w dużej mierze zależy od różnicy temperatur pomiędzy ciepłą a zimną wodą. Przykład_1: kiedy ciepła woda jest doprowadzana w temperaturze 45 °C, wymagana ilość zimnej wody jest mała. Zimna woda przepływa więc przez wymiennik ciepłą z niższą prędkością i w konsekwencji zmiana temperatury wody zimnej jest wyższa. Przykład_2: kiedy ciepła woda jest doprowadzana w temperaturze 60 °C, wymagana ilość wody zimnej jest duża. Zimna woda przepływa przez wymiennik ciepła z większą prędkością, więc zmiana temperatury wody zimnej jest niższa. Wniosek: Energia, jaką zaoszczędzimy w Przykładzie_1 jest w przybliżeniu równa energii zaoszczędzonej w Przykładzie_2. Mimo, że w Przykładzie_2 mamy mniejszą zmianę temperatury zimnej wody, to dostarczona jest większa jej ilość.

Zypho redukuje zużycie wody ciepłej od 20 do 40 procent. Niższy odzysk kraje takie jak Hiszpania, Włochy , Portugalia , dużo wyższy czechu , Słowacja, Polska , Niemcy, Ukraina, Rosja. Czasami gdy temperatura zimnej wody wynosi 5st C odzysk nawet powyżej 40%.


 

P9) Jak Zypho współpracuje z gazowymi piecykami?

O9) W ciągu roku temperatura bieżącej wody podlega znaczącym zmianom. Korzystając z Zypho mamy „lato cały rok”, ponieważ bieżąca woda jest podgrzewana. W najcieplejsze dni w roku piecyk gazowy działa dobrze i zużywa mniej gazu, więc nie ma powody, aby Zypho nie działał poprawnie.


 

P10) Jak Zypho współpracuje z elektrycznymi bojlerami?

O10) Przy elektrycznym bojlerze jest zużywana mniejsza ilość ciepłej wody.


 

P11) Ile wynosi spadek ciśnienia z wiązany z instalacją Zypho?

O11) Spadek ciśnienia wynosi 0,01 do 0,20 bar.


 

P12) Jak wygląda wpływ Zypho w przypadku paneli słonecznych?

O12) Panele słoneczne podgrzewają zimną wodę, która zbiera się następnie w bojlerze. W bojlerze znajduje się opornik, który utrzymuje wodę w temperaturze 60°C. W tym samym układzie paneli słonecznych i bojlera opornik (POMOCNICZY) włącza się w zależności od zapotrzebowania. Na przykład, dla 10 osób, zakładamy zużycie wody wynoszące 400 litrów na dzień i potrzebne ogrzewanie pomocnicze na poziomie X kW. Z Zypho zużycie ciepłej wody jest zmniejszone, więc zmniejszony jest też pobór mocy przez rezystancję POMOCNICZĄ (w niektóre miesiące rezystancja pomocnicza nie jest nawet włączana).

Kolektory słoneczne działają najlepiej w lecie, podczas gdy Zypho działa najwydajniej w zimie. Te dwa urządzenia są więc ze sobą kompatybilne.

Gdy budynek ma zainstalowane kolektory słoneczne, roczne oszczędności związane ze zużyciem energii z zainstalowanym Zypho zwiększają się o 15%.

 

 

Kontakt z biurem Sklep internetowy